Verdier i næringslivet

BundeGruppen har samlet et knippe fremtredende mennesker fra norsk samfunnsliv for å sette fokus på verdien av skikkelighet og redelighet som spilleregler i næringslivet. Bunde vektlegger at tillit i relasjonene og kontraktene er en forutsetning for vekst og fremgang, uansett hvor i næringskjeden man befinner seg. Konsernsjef Odd-Erik Bunde håper BundeGruppens fokus på verdien av et håndtrykk bidrar til relasjonsbygging og tillit på tvers av...

Les mer

Det handler om FOLK: Anleggsleder Kjell Gunner Fallang

Jeg har jobbet i BundeBygg i 22 år. Hele veien har selskapet hatt fokus på å være et ærlig og redelig foretak som spiller både hverandre og kunden god. For min del startet det høsten 1992 da jeg ble ansatt som en av de to første tømrerlærlingene i selskapet. Etter et par år som lærling, ble jeg forskalingssnekker og jobbet med betong. I en alder...

Les mer

BundeGruppen starter eget energirådgivingsselskap

Alle tiltak påvirker miljøet, enten det er nybygg eller forvaltning. Vi jobber kontinuerlig med å definere hvordan vi kan legge opp arbeidsprosesser, velge ut materialer og bygge eller renovere på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Gjennom BundeGruppens nyeste selskap Efector tilbyr vi rådgivning innen miljøkvalitet og energieffektivisering. Dette er en viktig satsing som gir oss kompetansen til å møte markedets raskt voksende og stadig mer komplekse krav...

Les mer


Strand Hotel Fevik: I 1934 ble grunnmuren til Strand Hotel Fevik lagt, to år senere sto hotellet ferdig. I dag er Strand Hotel Fevik Sørlandets eneste funkishotell og med i De historiske hoteller og spisesteder. I videreutviklingen av hotellet og eiendommen har det vært viktig for oss å ivareta fortiden og historien til hotellet, det er den som har gitt hotellet sin sjel og personlighet....

Les mer


Regjeringens representasjonsanlegg og Statsministerboligen: Å bygge et nytt hjem for Statsministeren, og et representasjonsanlegg for Regjeringen, stilte strenge krav til alle aktørene som var involvert i prosessen. Prosjektet skilte seg fra ordinære bygg og rehabiliteringsprosjekt på grunn av det høye sikkerhetsnivået og de kravene dette medførte. I tillegg var deler av anlegget i drift i byggeperioden, noe som la føringer for arbeidstider. – Vi rehabiliterte...

Les mer

Vil du sette fotavtrykk? Vi trenger flere dyktige folk

Når vi har tradisjon for å gjøre det bra og tilby sikre, gode arbeidsplasser, er det fordi BundeGruppen er bygget på redelighet og skikkelighet. Så lenge vi alltid oppfører oss som folk, enten vi har å gjøre med kunder eller medarbeidere så vil den gode utviklingen fortsette. Menneskene er selve fundamentet i vår virksomhet, og ekte engasjement er vår virkelige drivkraft....

Les merSide 3 av 3123