Blogg


Munch Brygge fikk Oslo Bys Arkitekturpris 2020

Munch Brygge fikk Oslo Bys Arkitekturpris 2020

Sammen med Lund+Slaatto Arkitekter, Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS og byggherre Stor-Oslo Eiendom, har BundeBygg Oslo Bys Arkitekturpris for 2020 som ble tildelt boligprosjektet Munch Brygge. Stor-Oslo Eiendom har fått laget en film om dette flotte prosjektet. Vi er veldig stolte og takknemlige over å få lov til å kunne dele denne filmen. De byr på mange rosende ord om sine samarbeidspartnere på prosjektet, deriblant også BundeBygg. Se…

Les mer


BundeBygg bygger Skolebakken K for Stor-Oslo Eiendom

BundeBygg bygger Skolebakken K for Stor-Oslo Eiendom

I sentrum av Kolbotn skal BundeBygg oppføre 110 leiligheter for Stor-Oslo Eiendom. Stor-Oslo Eiendom har inngått kontrakt med BundeBygg om bygging av prosjektet Skolebakken K som består av totalt av ca. 110 leiligheter. I tillegg er det stor felles p-kjeller under byggene og noe næringsarealer på bakkeplan med utadrettet virksomhet ned mot sentrum av Kolbotn. Prosjektet ligger kun 200 m fra togstasjonen og vil være…

Les mer


Kontrakt signert med Neptune Properties for gjennomføring av Ensjølyst

Kontrakt signert med Neptune Properties for gjennomføring av Ensjølyst

I Ensjøveien 34 skal vi føre opp 82 leiligheter, fordelt på to bygg over et underliggende garasjeanlegg. I tillegg skal det etableres en egen park. Rammetillatelsen er mottatt og prosjekteringen er godt i gang. Det jobbes mot oppstart av omlegging av en eksisterende VA-ledninger i løpet av november. Fra totalentreprise til samspill til totalentreprise Neptune Properties og BundeBygg innledet forhandlinger om prosjektet Ensjølyst sist vinter,…

Les mer


M2 Entreprenør fusjoneres inn i BundeBygg

M2 Entreprenør fusjoneres inn i BundeBygg

BundeBygg styrker seg innen boliger med høy standard når M2 Entreprenør nå skal fusjoneres inn i BundeBygg. M2 Entreprenør har spisset seg inn mot boliger av høy standard i mellomstørrelsen. Omsetningen er rundt 250 millioner kroner, og selskapet har levert positive resultater. Nå slår eieren BundeGruppen selskapet sammen med BundeBygg, som er en stor aktør innenfor mellomstore prosjekter og i ROT-markedet på Østlandet. – Fusjonen…

Les mer


BundeBygg har blitt klimanøytral

BundeBygg har blitt klimanøytral

BundeBygg er nå en del av FNs klimaprogram og har blitt klimanøytral! BundeBygg har 04.mai 2020 forpliktet seg til FNs klimaprogram. Det betyr blant annet at vi tar et økonomisk ansvar for egne restutslipp som vi ikke klarte å redusere for 2019, og fortsetter med dette i årene som kommer. Den virkelig gode nyheten er at dette ikke har vært en spesielt krevende prosess, og…

Les mer


BundeBygg ISO-sertifisert

BundeBygg ISO-sertifisert

BundeBygg AS har blitt ISO-sertifisert for de tre standardene ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (ytre miljø) og ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø). BundeBygg er opptatt av å være en pålitelig og moderne bedrift, som er fremtidsrettet og har et sterkt kundefokus. Vi setter vårt verdigrunnlag høyt, Folkeskikk – Orden –  Lagånd – Kundefokus: FOLK. Vi ønsker å være en arbeidsgiver hvor ansatte trives og hvor vi tar…

Les mer


M2 Entreprenør bygger Bankveien 10 i Asker

M2 Entreprenør bygger Bankveien 10 i Asker

M2 Entreprenør AS, er valgt som entreprenør for oppføring av prosjektet Bankveien 10 i Asker. Oppdragsgiver er Bankveien 10 Eiendomsselskap AS som er eid av Fredensborg Bolig AS. Kontrakten omfatter bygging av 20 leiligheter, treningssenter og butikkarealer på bakkeplan og i ett mellombygg. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på 54 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene starter 2 kvartal 2019. Bankveien 10…

Les mer


BundeBygg skal bygge for 2 mrd på Lillestrøm

BundeBygg skal bygge for 2 mrd på Lillestrøm

BundeBygg er valgt som entreprenør når Stor-Oslo Eiendom skal bygge 350 leiligheter midt i Lillestrøm. Prosjektet består av tre boligtårn på 15, 17 og 19 etasjer. Prosjektet gjennomføres i en samspillsentreprise, der byggherre og entreprenør samarbeider tett fra dag én. For Meierikvartalet Utvikling AS har Stor-Oslo Eiendom inngått kontrakt med BundeBygg AS om utvikling av prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm. Meierikvartalet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Det totale kontraktspotensialet…

Les mer


Kontrakt signert på K-TRE Dovrekvartalet

Kontrakt signert på K-TRE Dovrekvartalet

Etter en god del bearbeiding av løsninger signerte vi søndag 20. januar kontrakt på boligprosjektet K-TRE med Eiendomsgruppen. K-TRE prosjektet er en del av Dovrekvartalet i Lillestrøm og består av 138 leiligheter, hvorav 58 leiligheter har hybler/utleieenhet. Totalt BTA 8 635m² og har en kostnadsramme 165 mill. Byggestart er planlagt til midten av mai 2019 og vil pågå i to år. Dette blir det første prosjektet…

Les mer


Fakturarutiner i BundeGruppen

Fakturarutiner i BundeGruppen

BundeGruppen AS har som mål å effektivisere og digitalisere fakturabehandlingen. Vi har derfor begynt å ta imot elektronisk faktura (EHF) og ønsker på sikt å gå over til utelukkende elektronisk fakturabehandling. Leverandører som ikke har mulighet til å sende EHF-faktura kan fortsatt sende PDF-faktura via e-post, eller papirfaktura via post. Overgangen til nye rutiner for inngående faktura gjelder alle BundeGruppens selskaper, unntatt Oksenøya Marina Service AS. Informasjon…

Les merSide 1 av 512345