kat_miljo

Bærekraft i alle ledd

Alle tiltak påvirker miljøet, enten det er nybygg eller forvaltning. Vi jobber kontinuerlig med å definere hvordan vi kan legge opp arbeidsprosesser, velge ut materialer og bygge eller renovere på en bærekraftig og miljøvennlig måte. For mange er miljøansvar kun et begrep. For oss er det en del av virksomheten. Vi stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere finner vi de løsningene som er best for miljøet.

Slik er bærekraft viktig i alle ledd i BundeGruppens virksomhet.


Les også om Grønn Byggallianse!