Grønn Byggallianse

grønn-byggallianse-logoBundeGruppen er medlem av Grønn Byggallianse – Norges største nettverk for miljøkunnskap. Vi er med og ønsker å være i forkant på miljøområdet. Alliansen har som mål å stimulere til økt miljøfokus og gjøre medlemmene til de ledende på miljøsatsing i den norske eiendoms- og byggenæringen.

Grønn Byggallianse er et kompetanse- og informasjonssenter for medlemmene og myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. En slik allianse er det både viktig og spennende å være medlem av. Medlemmene består av landets største eiendomsaktører med over 35 millioner kvadratmeter bygningsmasse.