Med blikk for god utsikt

Bjerke Terrasse Felt A:

Bjerke Terrasse har en av Oslos flotteste beliggenheter.
Det hyggelige villaområdet har Bjerkebanen som nærmeste nabo. Selve tomten ligger i en sydvestvendt skråning, noe som sikrer god utnyttelse av utsikten for alle beboere.

På Bjerke Terrasse finner du tre leilighetsbygg med totalt 67 leiligheter. I tillegg er det bygget åtte byhus. Her ønsket vi å bygge leiligheter med høy kvalitet og gikk derfor langt på vei utover minstekrav, noe som gjenspeiles i løsningene som er valgt. Blant annet ble taket i leilighetene løftet over det som er vanlig standard. Planløsningen gjenspeiler ønsket om å benytte potensialet i tomten maksimalt og sørge for god utnyttelse av utsikten for alle boenhetene. Beliggenheten nærme marka gir også gode rekreasjonsmuligheter for de som bor der.

For mer informasjon om prosjektet, gå inn på www.bjerketerrasse.no.

Prosjektets tidsrom
April 2007 – november 2008
Type oppdrag
Nybygg bolig (67 leiligheter og åtte byhus)
Areal
7 000 m2
Entrepriseform Samarbeidsentreprise
Prosjektleder BundeEiendom Knut Bunde
Eierskap
AS Skinnsenteret (hvor BundeEiendom eier 66 %)