BundeBygg bygger Skolebakken K for Stor-Oslo Eiendom

BundeBygg bygger Skolebakken K for Stor-Oslo Eiendom

I sentrum av Kolbotn skal BundeBygg oppføre 110 leiligheter for Stor-Oslo Eiendom.

Stor-Oslo Eiendom har inngått kontrakt med BundeBygg om bygging av prosjektet Skolebakken K som består av totalt av ca. 110 leiligheter. I tillegg er det stor felles p-kjeller under byggene og noe næringsarealer på bakkeplan med utadrettet virksomhet ned mot sentrum av Kolbotn. Prosjektet ligger kun 200 m fra togstasjonen og vil være et av de mest sentrale prosjektene i sentrum.

Over en lengre periode i forkant av kontraktsinngåelsen har Stor-Oslo Eiendom jobbet tett sammen med entreprenør, arkitekter og rådgivere med utviklingen av prosjektet som ble organisert i en samspillavtale. Avtalen er nå konvertert over i en totalentreprise med samlet kontraktsum på ca. 400 millioner. Prosjektet skal etter planen bygges i to byggetrinn der byggetrinn 1 utgjør kjeller, næring og de 2 husene lengst sør og vest på tomten. Byggetrinn 2 består av 2 hus med leiligheter lengst nord på tomten. Riving av eksisterende bygg starter nå før nyttår, mens grunnarbeider og arbeider med nybyggene har planlagt oppstart i februar / mars 2021. Estimert ferdigstillelse av første byggetrinn er første halvdel av 2023.

Etter en høst med flere salg i prosjektet har vi nå solgt 60% av leilighetene i byggetrinn 1. 33 av totalt 56 leiligheter i dette trinnet er solgt og prosjektet har fått god mottakelse i markedet. Parallelt med planlegging og oppstart av arbeider for byggetrinn 1 videreutvikles byggene som inngår i byggetrinn 2. Salgsstart for leilighetene i disse to byggene er planlagt til starten av 2021.

“Vi er veldig fornøyd med å få satt i gang dette prosjektet nå, selv mitt i en pandemi. Vi har samarbeidet godt med BundeBygg og har klart å utvikle et prosjekt som er tatt godt imot i markedet. Vi har høye ambisjoner innen miljø, design og kvalitet og vi er generelt opptatt av at vi kan fortsette å utvikle prosjekter, bygge gode leiligheter og skape mange arbeidsplasser i en tid hvor vi alle er berørt av pandemien. Dette skal bli et positivt bidrag til utviklingen av Kolbotn sentrum. Vi gleder oss til fortsettelsen,” sier administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom Mathis Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom og BundeBygg har begge et sterkt miljøfokus, derfor er det besluttet å gjennomføre byggingen som en fossilfri byggeplass.

“Dette vil bidra til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning. Å gjennomføre et byggeprosjekt som en fossilfri byggeplass krever ekstra planlegging for både utbygger og entreprenør. De store utslippsdriverne på byggeplassene er primært knyttet til anleggsmaskiner og oppvarming. Her jobber vi med flere spennende alternativer, og ser på flere gode løsninger og alternativer,” sier adm.dir i BundeBygg Ole Kristian Berg.

“Dette er et prosjekt med moderne arkitektur, god standard og som har nærhet til «alt». Det er et bredt utvalg av ulike leilighetstyper, og vi har utviklet leiligheter som skal passe for alle kjøpegrupper og ulike livssituasjoner. Det er også lagt stor vekt på arkitektur og gode uteområder i dette meget sentralt beliggende og synlige prosjektet i sentrum av Kolbotn. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen og få satt opp dette flotte prosjektet i Kolbotn,” forteller prosjektansvarlig i Stor-Oslo Eiendom, Geir Saltvik.

Contents