BundeBygg ISO-sertifisert

BundeBygg ISO-sertifisert

BundeBygg AS har blitt ISO-sertifisert for de tre standardene ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (ytre miljø) og ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø).

BundeBygg er opptatt av å være en pålitelig og moderne bedrift, som er fremtidsrettet og har et sterkt kundefokus. Vi setter vårt verdigrunnlag høyt, Folkeskikk – Orden –  Lagånd – Kundefokus: FOLK. Vi ønsker å være en arbeidsgiver hvor ansatte trives og hvor vi tar i bruk moderne teknologi. BIM står sentralt i vår prosjektgjennomføring og vi legger stor vekt på å minimere byggeprosjekters påvirkning på klima og miljø.

ISO-sertifiseringen betyr for oss at vi har et styringssystem som reduserer variasjon og sikrer den beste kvalitet og systematikk i vår prosjektgjennomføring. Vi er spesielt glade for at vi har gode systemer innenfor alle de tre nevnte standardene. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre prosesser, hvilket også er en viktig del av sertifiseringen.

Vi jobber mye med innovasjon og digitalisering i BundeBygg, blant annet for å kunne yte bedre service til våre kunder og samtidig være en foretrukket samarbeidspart for våre leverandører.  Store deler av byggebransjen fremstår til dels gammeldags og konservativ og er for lite opptatt av klima og miljø. Utviklingen går rett og slett for sakte.

“I dagens marked gir våre oppdragsgivere oss stadig økte krav til lønnsomhet og kvalitet, og ikke minst miljøfokus. Sertifisering av våre ledelses- og styringssystemer gir håndfast bevis på at vi kontinuerlig jobber aktivt for å møte de høyeste kravene. Risikoen for feil, avvik og andre uheldige hendelser reduseres, hvilket betyr større effektivitet og lavere kostnader”, sier administrerende direktør Ole Kristian Berg.