BundeBygg skal bygge for 2 mrd på Lillestrøm

BundeBygg skal bygge for 2 mrd på Lillestrøm

BundeBygg er valgt som entreprenør når Stor-Oslo Eiendom skal bygge 350 leiligheter midt i Lillestrøm. Prosjektet består av tre boligtårn på 15, 17 og 19 etasjer. Prosjektet gjennomføres i en samspillsentreprise, der byggherre og entreprenør samarbeider tett fra dag én.

For Meierikvartalet Utvikling AS har Stor-Oslo Eiendom inngått kontrakt med BundeBygg AS om utvikling av prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm. Meierikvartalet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Det totale kontraktspotensialet er på ca 2 mrd NOK og prosjektet Meierikvartalet skal etter en utviklingsperiode bygges i flere byggetrinn i løpet av tidsperioden 2020 til 2024.

– BundeBygg er en samarbeidspartner vi har jobbet med i mange år, og tildelingen av denne kontrakten bekrefter vår tillit og gode relasjon til selskapet, sier Mathis Grimstad, adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom.

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av entreprenøren og de viktigste prosjekterende. Byggherre og entreprenør samarbeider om prosjektet fra tidlig fase, med mål om å sikre gjennomføring og kostnadsrammene.

– For BundeBygg er dette en milepæl i vår historie. At det er en samspillsentreprise, gjør oss ekstra stolte over å bli valgt som entreprenør for Meierikvartalet. Samspill er nemlig selve grunnsteinen BundeBygg er tuftet på, sier adm.dir. i BundeBygg, Ole Kristian Berg.

Stor-Oslo Eiendom ønsker gjennom denne kontrakten å utnytte bransjens kompetanse ved tidlig involvering i et åpent og tillitsfullt samarbeid, sier prosjektansvarlig hos Stor-Oslo Eiendom Karsten Hjertholm.

BundeBygg ønsker vil gjennom dette prosjektet å videreutvikle samspillsmodellen, mellom entreprenør og byggherre, men også mot underentreprenørmarkedet.

– Vi vil også innføre nye digitale prosesser i utvikling- og byggefasen, for å optimalisere hele byggeprosjektes verdikjede, sier adm.dir. i BundeBygg Ole Kristian Berg.

Prosjektet har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere kvartalet.

Salgsstart på salgstrinn en av boligene var 24. januar i år. På første salgsdag ble det solgt 28 av 61 leiligheter.