BundeGruppen tar tilbake viktigheten av et håndtrykk

BundeGruppen tar tilbake viktigheten av et håndtrykk

«Legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.»  Tillit i relasjonene og kontraktene er en forutsetning for vekst og fremgang, uansett hvor i næringskjeden man befinner seg. BundeGruppens fokus på verdien av et håndtrykk forsøker å bidra til relasjonsbygging og tillit på tvers av både bedrifter, bransjer og mennesker.

BundeGruppen legger alt i et håndtrykk. Håndtrykket markerer det gode samarbeidet. Det gode kundeforholdet. Og det gode medarbeiderskapet.

– Gjennom mer enn 20 år har vi bygget boliger og kontorplasser for titusener av mennesker i Oslo og Akershus. Vårt fundament for å lykkes i byggenæringen har vært tuftet på etterrettelighet og å oppføre oss som folk. Vi ønsker å signalisere dette sterkere til omgivelsene og løfter derfor frem håndtrykket som symbol på noe vi setter høyt og holder hellig, sier konsernsjef Odd-Erik Bunde.

BundeGruppen har på bakgrunn av dette initiert en nasjonal kåring av historiens viktigste håndtrykk.  Med seg i kåringen av historiens viktigste håndtrykk har BundeGruppen fått en kyndig håndtrykksjury, hvor blant annet Thorvald Stoltenberg er med. Thorvald Stoltenberg har etter et svært aktivt samfunnsliv tatt mange viktige håndtrykk. På spørsmål om hvilket han synes er hans aller viktigste, trekker han frem et veldig personlig.

– Jeg har tatt mange håndtrykk i mitt liv og alle har vært viktige på hver sin måte. Det håndtrykket jeg husker spesielt godt skjedde i 1947. Da var jeg ute og spaserte med kjæresten min, hun tok av seg hansken og tok meg i hånden. Karin ble min kone, forteller Stoltenberg.

Stoltenberg ønsket å bidra i kåringen av historiens viktigste håndtrykk fordi han mener slike initiativ fra næringslivet er med å bevare de gode verdiene.

– Viktigheten av et godt håndtrykk undervurderes ofte. Det er derfor flott å se at aktører i næringslivet som BundeGruppen omfavner viktigheten av et realt håndtrykk. De har realisert hjem og kontorbygg for titusener av mennesker. Hvert hjem og hver arbeidsplass startet med et håndtrykk, sier Thorvald Stoltenberg.