BundeGruppens strategi mot 2020

BundeGruppens strategi mot 2020

2014 var det første året i «de neste 20», og vi i BundeGruppen har løftet blikket og sett fremover på hva vi vil og hvor vi skal.

Lista er nå lagt. Og den er lagt høyt. Vi skal halvere byggetiden innen 2020, vi skal ha 0 skader og 0 feil, og i 2020 skal vi ikke behøve å gå overtagelsesbefaringer fordi vi har gjort det riktig første gangen! BundeGruppen har kort og godt bestemt seg for å endre folks syn på sin bransje! Fordi vi vil og fordi vi kan! Vi skal bidra til å gjøre byggebransjen til en næring alle kan være stolt av å være en del av. Det burde være en selvfølge!

Vi vil vise bransjen at det er mulig å oppføre seg som FOLK, at kvalitet og yrkesstolthet er en standard og ikke en tilfeldighet. Vi har derfor lagt lista høyt også internt: Vi skal sammen skape og være Norges beste arbeidsplass i 2020!

Målene kan høres svært ambisiøse og kanskje umulige ut, men mange kjente visjonære mål har virket umulige før sin tid, og deretter blitt selvfølgeligheter etter at de er oppnådd.


Her er BundeGruppens strategiske mål mot 2020:

-  Vi skal være med å lede innovasjon og utvikling
-  Vi skal halvere byggetiden innen 2020
-  Vi skal ha null skader og null feil
-  Vi skal ikke gå overtakelsesbefaringer i 2020
-  Vi skal være Norges beste arbeidsplass i 2020
-  Vi skal oppleves unike på å forstå og levere på kundens behov
-  Vi skal lede gjennom våre verdier FOLK
-  Vi skal ha solid økonomi
-  Vi skal endre folks syn på vår bransje