Kategori: Prosjektaktuelt


M2 Entreprenørs prosjekt på Kjeholmen

Vår prosjekt på Kjeholmen har fått særdeles hyggelig omtale i Holte Magazinet, både under anbudsprosessen og i utførelsen. Les mer her: http://np.netpublicator.com/netpublication/n90741642