Erik Lund ny styreleder i BundeGruppen

Erik Lund ny styreleder i BundeGruppen

I generalforsamling 24. august ble Erik Lund valgt inn som ny styreleder i BundeGruppen, samt datterselskapene BundeBygg og BundeEiendom. Han overtar vervet etter Knut Bunde som vil fortsette i styret som ordinært styremedlem.

Erik Lund er tidligere administrerende direktør i Höegh Eiendom og har bred styreerfaring fra en lang rekke virksomheter, de aller fleste i eiendomsbransjen. «Vi er veldig glade for at Erik Lund takket ja til styreledervervet,» sier Knut Bunde. «Med hans solide erfaring og kompetanse er de andre eierne og jeg overbeviste om at BundeGruppens fremtid er i trygge hender.»