Et proaktivt miljøprosjekt

Drammensveien 155:

Sammen med noen av Nordens ledende kompetansemiljøer innen miljøvennlige bygg, bygger BundeBygg for fremtiden.

Multiconsult, som holder til i Drammensveien 155, er et av Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. De hadde klare forventninger til at det nye bygget skulle oppnå miljømerking i klasse B. Utfordringen var at en standard for miljømerking ikke ble definert før i 2009 – ett år etter byggets ferdigstillelse.

Forbildeprosjekt for Enova
– De strenge miljøkravene førte til noen endringer fra de opprinnelige tegningene. Bygget måtte blant annet gjøres noe mindre transparent for å sikre lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling, forteller prosjektleder i BundeBygg, Eivind Alstad.

Kontorbygget er et såkalt forbildeprosjekt, og har fått støtte fra Enova. Bygget har behovsstyrt lysstyring og ventilasjon, og effektiv bruk av solvarme og sollys, bruk av fjernvarme og 80 prosent varmegjenvinning for de fleste ventilasjonsanleggene, er noen av energitiltakene i dette pionérprosjektet.

Prosjektets tidsrom
Juni 2006 til mars 2008
Type oppdrag
Nybygg, næringsbygg
Areal
12 000 m2
Entrepriseform
Samarbeidsentreprise
Prosjektleder BundeBygg
Eivind Alstad
Eierskap
Skøyenhagen næring v/Stor-Oslo Prosjekt