Et solid fundament for et av Nordens ledende finanshus

OSU DnB NOR:

Betongarbeider er en del av BundeByggs kjernekompetanse, og vi er stolte av å bidra i Barcodeprosjektet ved å bygge fundamentet for DnB NORs fremtidige virksomhet i Bjørvika.

Barcodeprosjektet vil gi Bjørvika og Oslo en ultramoderne skyline av smale og høye bygg på inntil 18 etasjer. Området vil danne en lamellbebyggelse, med store variasjonsmuligheter, både når det gjelder volum, størrelse, valg av materialer og forholdet til det offentlige rom. Hensikten er å skape en flerfunksjonell bebyggelse, med høy estetisk kvalitet i utendørsarealer, gater og bygninger.

På fast grunn
Grunnen på byggeplassen består av leire og det har blitt pelet med stålkjernepeler til fast fjell, på det dypeste ca. 40 meter. Prosjektet består av tre bygninger på tre adskilte tomtestriper som forbindes under bakkeplan. BundeBygg har bidratt med en ren betongentreprise, og har brukt vanntett, plasstøpt betong i kjellerne, og plasstøpt betong i syv kjerner i varierende størrelse og høyde, mellom seks og 17 etasjer.

Prosjektets tidsrom Bygg A og C: Pågår. Bygg B: Pågår (sep. 2010 til juli 2011)
Type oppdrag Nybygg, betongarbeider
Areal A: 20.000 m2. B: 16.000 m2. C: 6.500 m2.
Entrepriseform Hovedentreprise
Prosjektleder BundeBygg Arild Hagaløkken
Byggherre OSU AS v/Vedal AS