FOLK – våre verdier

FOLK – våre verdier

De siste 20 årene har BundeGruppen hatt en spennende reise. Vi har vært gjennom både opp- og nedturer, men i det store bildet har vi hatt en jevn, fin utvikling. Mye har endret seg underveis, men det som alltid har vært et viktig fundament er Bundekulturen. Det å dyrke denne kulturen blir minst like viktig de neste 20 årene. Dette skal vi gjøre ved å etterleve verdi-grunnlaget vårt, FOLK.