Vi tror på Pøbelprosjektet

Vi har engasjert oss sterkt i Pøbelprosjektet fordi vi har tro på enkeltmennesket og ønsker å gi talenter med hull i CV-en en sjanse.eddi eidsvåg

Pøbelprosjektet ble startet av Eddi Eidsvåg i 2007, og har som mål å få unge mennesker som har havnet utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning igjen. Les mer her: www.pobelprosjektet.no

Verdigrunnlaget til Pøbelprosjektet matcher vårt eget. Våre verdier FOLK – Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus – går hånd i hånd med kjernen av de viktige tingene Pøbelprosjektet står for.

LogoPPVi ønsker å gi de som mangler en god CV en sjanse. Flere av våre beste medarbeidere hadde i sin tid hull i CV-en, men har vist at de er glimrende fagfolk og prosjektledere, da de først fikk muligheten til å vise hva de kunne.

Byggeplassen kan være en mulighet for unge mennesker som ønsker å få arbeidserfaring, sette fotavtrykk og være med på å skape synlige resultater.

I høst har Driftsleder i BundeEiendom Adnan Handzic hatt en vaktmester-assistent fra Pøbelprosjektet  i lære hos seg, og det vil bli flere som får sjansen til å få arbeidserfaring hos oss fremover.