FOLK – VÅRT VERDIGRUNNLAG

De siste 25 årene har BundeGruppen hatt en spennende reise. Vi har vært gjennom både opp- og nedturer, men i det store bildet har vi hatt en jevn, fin utvikling. Mye har endret seg underveis, men det som alltid har vært et viktig fundament er Bundekulturen. Hele organisasjonen har over lengre tid lagt ned mange tanker og mye arbeid i FOLK. Vi skal fortsette arbeidet og etterleve våre verdier. Dette blir avgjørende for å videreutvikle og styrke Bundekulturen.

odderiksign
Odd-Erik Bunde
Konsernsjef, BundeGruppen

odderik

 

FOR OSS BETYR FOLK:

FOLKESKIKK
ORDEN
 • Vi tar opp problemer med den det gjelder og ikke alle andre
 • Vi behandler hverandre med respekt, uavhengig av bakgrunn
 • Vi er positive og inkluderende
 • Vi etterlever og bruker våre styringssystemer
 • Vi tenker helhetlig og tar ansvar for sluttresultatet
 • Vi sikrer liv og helse gjennom en ryddig byggeplass
LAGÅND
KUNDEFOKUS
 • En ener hos oss er den som gjør andre gode
 • Vi er gode eller dårlige sammen
 • Vi skaper energi, humør og arbeidsglede
 • Vi møter kunden med en real og profesjonell holdning
 • Vi leter aktivt etter gode løsninger
 • Vi har alle et ansvar for å gi kunden en god opplevelse

BundeGruppen – der FOLK skaper verdier og verdier skaper FOLK