kat_bundeskolen

BundeSkolen

For å sikre helhetlig og fremtidsrettet kompetanseutvikling i BundeGruppen, har vi etablert BundeSkolen. BundeSkolen skal sikre rett kompetanse i konsernets selskaper. Derfor tilbys og gjennomføres kurs og opplæring som er innrettet etter behov og strategisk retning. Kursene er basert på de ansattes ønsker om personlig utvikling samt selskapenes fag- og kompetansebehov. BundeSkolens tilbud er beskrevet i en egen kurskatalog som utgis hvert år.