Christian Michelsen tar i mot Kong Haakon

Christian Michelsen hilser på prins Christian Fredrik av Danmark, som gjør ham til Kong Haakon – og Norge blir fritt. Året er 1905.

Da Sverige hadde anerkjent unionens oppløsning og Norges uavhengighet 26. oktober, var Prins Carl klar til å bli konge av Norge. Likevel forlangte han en folkeavstemming for å forsikre seg om at folket ønsket hans kandidatur.
Med et stort flertall av stemmene bak seg – både fra menn og kvinner – aksepterte Prins Carl å bli Norges konge. 18. november kunngjorde han at han tok navnet Haakon VII, og sønnen gav han navnet Olav.
Den nye kongefamilien ankom hovedstaden Kristiania 25. november 1905.