Dmitrej Medvedev og statsminister Jens Stoltenberg

7. april 2010: Norge og Russland blir enige om et kompromiss om delelinjen i Barentshavet etter 40 år. Oljenasjonen Norge lever videre.

Etter avtalen med Danmark som ble underskrevet i 1965, ble Norge tildelt området på kontinentalsokkelen som senere har gjort oss til oljenasjonen Norge. Delelinjeforhandlingene med Russland om de attraktive Barents- og polhavområdene ble først avklart 40 år senere:

27. april 2010 tar Russlands president Dmitrej Medvedev (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg hverandre i hånden etter at de to statene har blitt enige om et kompromiss i grensetvisten om havrett. En viktig avtale for fiskeri- og petroleumssektoren, og en viktig avtale for utviklingen av naboskap.