Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister

Norge får sin første kvinnelige statsminister 4. februar 1981.

Gro Harlem Brundtland ble ikke bare den første kvinnelige lederen av Arbeiderpartiet i april 1981 etter at Reiulf Steen trakk seg. Tidligere samme år hadde hun også blitt Norges første kvinnelige statsminister – og den tredje i Europa. Regjeringen hennes skulle også sparke fra seg: Levetiden ble kort, men med en 44 prosent kvinneandel slo den alle rekorder i kjønnsfordeling.