Julius Cæsar – håndtrykkets far?

Julius Cæsar – mannen som innførte at vi tar hverandre i hånda med høyre hånd?

Selv om Julius Caesar var venstrehendt, sies det at dette var mannen som instruerte alle sine romerske soldater til å hilse med høyrehånden. Hvorfor, kan man spekulere i, men det finnes en enkel forklaring. Høyrehånden var opprinnelig våpenhånden, men ved å bruke samme hånd til å hilse, ville ingen få en fordel ved første møte: først ble det hilset, så kunne våpenet trekkes.

Det finnes samtidig andre teorier for valg av hånd: mens et håndtrykk med venstre hånd lå nærmere hjertet, var bruk av høyre hånd et tegn på tillit. Interessant nok valgte Lord Baden Powell en venstrehendt hilsen som speidernes hilsen.

Kilde: http://www.anythingleft-handed.co.uk/lefty_history.html