Tilbake til prosjekter

Et proaktivt miljøprosjekt

Multiconsult er et av Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. De ønsket også å jobbe i et bygg av samme kaliber. Kontorbygget som mottok støtte fra Enova for å være et pionérprosjekt har en rekke energieffektive tiltak: behovsstyrt lysstyring og ventilasjon, effektiv bruk av solvarme og sollys, bruk av fjernvarme og 80 prosent varmegjenvinning fra ventilasjonsanleggene.

Multiconsult var klare på sitt ønske om miljømerking i klasse B. Utfordringen var at en standard for miljømerking ble definert i 2009 – ett år etter byggets ferdigstillelse.
– De strenge miljøkravene førte til noen endringer fra de opprinnelige tegningene. Bygget måtte blant annet gjøres noe mindre transparent for å sikre lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling, forteller prosjektleder i BundeBygg, Eivind Alstad.