Tilbake til prosjekter

Statsministerboligen

Å bygge Statsministerens hjem, og Regjeringens representasjonsanlegg, er et ærefult oppdrag.
– Vi rehabiliterte utsiden på de to verneverdige byggene og plukket de ned på innsiden. Deretter bygget vi opp det innvendige på nytt. Statsministerboligen ble også utvidet med et nybygg, forteller Tor Erik Østrem, ansvarlig prosjektleder i BundeBygg. Statsbygg er godt fornøyde med samarbeidet.

– Vi har hatt en tett og god dialog gjennom hele prosjektet. BundeBygg har gjort en kjempeinnsats for å ferdigstille bygget i tide, forteller Lasse Kwetzinsky, prosjektleder i Statsbygg, som også fremhever arbeidet innen miljøhåndtering som svært tilfredsstillende. Egen miljøplan for prosjektet med mål om lavest mulig utslipp til luft, vann og jord – samt avfallsplan med høy grad av kildesortering er eksempler på konkrete tiltak.