Tilbake til prosjekter

Torshov Torg

I begynnelsen av Torshovgata, mellom Myrens Verksted og Oskar Braatens Plass ligger Torshov Torg, et spennende eiendomsprosjekt der vi har kombinert privatboliger med et butikksenter. Dette imøtekommer noen av beboernes hovedutfordringer i en hektisk hverdag.

Leilighetene er oppdelt i hus på 6-8 etasjer som danner en karrébebyggelse. Mellom husene ligger selve torget. Dette skal være en beplantet, grønn lunge, og det naturlige samlingspunktet på Torshov Torg. I utformingen av de 220 leilighetene har vi lagt vekt på løsninger av noe høyere kvalitet enn det som er vanlig for denne typen boliger. Leilighetene vil bli trivelige og lyse med sydvestlig beliggenhet. De fleste 3- og 4-romsleilighetene får balkong på begge sider, og mange av leilighetene vil få flott utsyn utover byen.