Fakturarutiner i BundeGruppen

BundeGruppen AS har som mål å effektivisere og digitalisere fakturabehandlingen. Vi har derfor begynt å ta imot elektronisk faktura (EHF) og ønsker på sikt å gå over til utelukkende elektronisk fakturabehandling.

Leverandører som ikke har mulighet til å sende EHF-faktura kan fortsatt sende PDF-faktura via e-post, eller papirfaktura via post.

Overgangen til nye rutiner for inngående faktura gjelder alle BundeGruppens selskaper (unntatt Oksenøya Marina Service AS).

Informasjon om alle selskaper i oversikten under.

SelskapEHF
Peppol-id
E-postadresseFakturaadr. for
papirfaktura
Pdf
BundeGruppen AS979 392 389invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
BundeBygg AS962 383 149invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
BundeEiendom AS965 799 044invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
M2 Entreprenør AS912 098 567invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
Røykenveien 70 AS999 228 070invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
Malerhaugveien 20 AS999 227 767invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
Grenseveien 82 AS918 856 390invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-50x55
Vestvang AS921 573 278invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Vestvang 2 AS918 320 563invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Hesteskoen 7 AS914 945 402invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Bunde Marina AS816 163 242invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Helleristningen AS991 508 899invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
NMB Bolig AS916 492 715invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Deliveien 21 AS995 688 646invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Kongebolig AS816 450 012invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Lørenskog
Utviklingsselskap AS
896 182 072invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
C&L Holding AS997 489 519invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Chokoladefabrikken
Holding AS
998 551 668invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Chokoladefabrikken
Utbyggingsselskap AS
997 342 992invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Chokoladefabrikken
Barnehage AS
999 227 813invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Chokoladefabrikken
Parkering AS
999 227 848invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Choko BB Eiendom AS999 227 686invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Lørenveien Utvikling AS897 738 732invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Nygård Boligutvikling
Holding AS
920 240 453invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Gamleveien 80 AS916 492 758invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Oksenøya Marina Holding AS913 450 825invoice-8979@kollektor.noPostboks 8979
7439 Trondheim
Ikon-brev-info-grå-50x55
Oksenøya Marina Service ASIkke EHFfaktura@bundebygg.noPostboks 6445 Etterstad
0605 Oslo
Ikon-brev-info-grå-50x55