Kontrakt til BundeBygg på Campus Ås

Kontrakt til BundeBygg på Campus Ås

Statsbygg og BundeBygg AS har signert to kontrakter for betongarbeidene på det nye veterinærbygget på NMBU på Ås. Kontraktene har en samlet verdi på vel 605 millioner kroner.

I forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er det besluttet at veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med NMBU på Ås. BundeByggs kontrakter gjelder gjennomføringen av råbyggsentreprisene for både del 1 og del 2.

Les mer om prosjektet på Statsbyggs nettside:
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Campus-As/