Reklamasjonsportalfor driftspersonell
og andre brukere av næringsbygg oppført av BundeBygg AS


Fra uke 27 og til og med uke 31 avvikler vi på Ettermarked sommerferie og det vil førkomme forsinkelser i saksbehandlingen av reklamasjoner i denne perioden. Reklamasjoner kan allikevel meldes inn som vanlig, men vill ikke bli saksbehandlet før i uke 31-32 når ansvarlig saksbehandler er tilbake fra ferie.

BundeBygg ber om forståelse for ovennevnte og ønsker dere en fin sommer!

Kundeopplysninger


Prosjektopplysninger

Reklamasjonsopplysninger

Last opp fil (er)

Obs! Samlet vedleggsstørrelse må være under: 10.00 MB
BundeBygg A/S