Kvinneandelen blant byggingeniører tredoblet på ti år

Kvinneandelen blant byggingeniører tredoblet på ti år

Kvinneandelen på byggstudiet ved NTNU i Trondheim har økt fra 25 prosent i 2003 til godt over 40 prosent i år, ifølge tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). En byggebransje preget av mannsbastioner tvinges til å omstille seg.

Utfordringen for bransjen er todelt, mener konsernsjef Odd-Erik Bunde. Først må de tiltrekke seg dyktige kvinner, så må de klare å holde på dem.

– Menn og kvinner bringer inn forskjellige styrker, og disse i kombinasjon med hverandre resulterer i bedre team og resultater. Det er derfor synd om ikke bransjen evner å omstille og tilpasse seg, sier Bunde.

I konsernet har fokuset på at man ønsker et sammensatt selskap med ulike bakgrunner basert på utdanning, erfaring, alder, etnisitet og kjønn vært et satsningsområde.

– Vi er overbevist om at miljøet har ekstremt godt av å speile verden og ikke fostre mannsbastionen som tidligere har dominert. Satsningen vår på feltet oppleves vellykket, først og fremst fordi vi lykkes med å tiltrekke oss de aller dyktigste kvinnelige ingeniørene og holde på dem, forteller konsernsjefen.

To ulike profiler

Bunde_Elena Dal Martello_02
Elena Dal Martello

Elena Dal Martello er en av dem. Med en PhD i Materials Science Engineering fra NTNU jobber hun nå som trainee i BundeGruppen.

– Jeg har valgt å jobbe i BundeGruppen først og fremst fordi de tar etikk i arbeidslivet veldig alvorlig. I min stilling som trainee blir jeg satset på og investert i, og jeg får prøve meg i flere ulike deler av konsernet; prosjektering, kalkulasjon, på byggeplass og i BundeEiendom, sier Martello.

For Linda Eilertsen er byggebransjen slett ikke fremmed og har nærmest fungert som «lekegrind» gjennom oppveksten.

 Linda Eilertsen_02_web
Linda Eilertsen

– Jeg føler jeg har vokst opp i BundeGruppen, siden jeg som liten jente var med både faren og farfaren min på jobb. Ettersom jeg ble eldre fikk jeg også sommerjobb på byggeplass. Da jeg var ferdig med ungdomsskolen bestemt jeg meg for at jeg ville følge i min far og farfars fotspor. Jeg begynte derfor på tømrerlinje og hadde læretiden min i BundeBygg. Da jeg var ferdig utlært tømrer ville jeg studere mer og begynte på sivilingeniørstudiet. Inn i studiet tok jeg med meg masse praktisk kunnskap fra byggeplassen. Som ferdigutdannet har jeg igjen kommet tilbake til BundeBygg, men denne gangen som prosjektingeniør. Jeg tror det er veldig hensiktsmessig å ha både kvinner og menn på byggeplassen. Vi utfyller hverandre. Jeg synes også det er gledelig å se at det stadig blir flere jenter i bransjen, sier Eilertsen med et smil.