Vil du jobbe som arbeidsleder/formann hos oss?

Som arbeidsleder hos oss får du muligheten til å arbeide med spennende prosjekter innenfor nybygg, bolig og næring, samt rehab.

Du vil samarbeide tett med anleggsleder. Du får ansvar for at arbeidet blir utført i henhold til beskrivelser, tegninger og fremdrift. Du vil planlegge og ha kontroll med bestillinger og leveranser av materiell og utstyr. Du følger opp avtaler, fremdrift og kvalitet med UE og leverandører. Vi legger naturligvis stor vekt på sikkerhet og HMS-arbeidet.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Planlegge og lede byggeprosessen på tildelte byggeprosjekter sammen med anleggsleder
 • Ansvarlig for at arbeidet blir utført i henhold til beskrivelser, tegninger og fremdrift
 • Planlegge og ha kontroll med bestillinger og leveranser av materiell og utstyr (logistikk)
 • Følge opp avtaler, fremdrift og kvalitet med UE og leverandører
 • Sørge for en god og sikker gjennomføring.
 • Følge opp egne fagarbeidere og UE

Ønsket kompetanse / personlige egenskaper:

 • Erfaring som formann/arbeidsleder
 • God til å planlegge, fordele oppgaver og ressurser
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Trives i en lederrolle
 • Vilje og evne til å se løsninger.
 • Relevant utdanning

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en bedrift med et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig, ha gode utviklingsmuligheter og god mulighet til å påvirke egen arbeidsdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

 

Søk på stillingen

Send din søknad på e-post til Jan Robert Lunderby på denne adressen:

robert.lunderby@bundebygg.no

Benytt gjerne samme e-postadressen for din henvendelse dersom du skulle ha spørsmål om stillingen.

 

BundeBygg er et av de ledende entreprenørfirmaene i Oslo og omegn. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Vi har lang erfaring og god kultur i bedriften for å jobbe med våre byggherrer i langsiktige kundeforhold. Vi gjennomfører de fleste av våre prosjekter i en samspillsmodell med våre kunder, dette krever en solid kompetanse hos våre ansatte.

Vi setter vårt verdigrunnlag høyt, FOLK: Folkeskikk – Orden - Lagånd – Kundefokus. Det er svært viktig for oss at ansatte trives i et godt og trygt arbeidsmiljø og gis muligheter til å utvikle seg. Vår bransje har historisk sett vært veldig mannsdominert, dette ønsker vi i BundeBygg og gjøre noe med, og vi har derfor et særlig fokus på rekruttering av kvinner.

BundeBygg har det siste året jobbet svært målrettet mot en mer klimabevisst og en mer effektiv hverdag, basert på smart teknologi. Vi satser derfor stort på BIM og VDC, og gjennomfører alle våre nye prosjekter med hjelp av disse verktøyene.

Vi ønsker å tilby våre samarbeidspartnere en god sparringspartner som kan være med tidlig i prosessen og ikke minst være en sterk bidragsyter til en god prosess gjennom byggeprosjektet. Vi har et mål vi jobber etter både internt og eksternt; Mennesker som liker å jobbe samme skaper de beste resultatene.

I BundeBygg legger vi stor vekt på at organisasjonen er kundeorientert og kvalitetsbevisst. Vi er ca 160 ansatte og vi jobber kontinuerlig for å beholde vårt gode arbeidsmiljø.