Vil du jobbe som prosjektleder hos oss?

BundeBygg har et godt prosjektledermiljø. Vi har en solid ordrereserve og trenger å styrke teamet med en erfaren prosjektleder med gode lederegenskaper.

Du har interesse for prosjekt- og næringsutvikling. Du har erfaring fra tyngre prosjekter hos entreprenør, og ser de store linjene. Du vet at detaljene kan være avgjørende for prosjektets vellykkethet, økonomi og fremdrift. Du kommuniserer godt og bygger tillit alle veier i prosjektet og i forhold til byggherre og leverandører. Gode kommunikasjonsevner er en selvfølge og du trives med forhandlinger. Det å skape god økonomi gjennom god kontroll får deg i godt humør. Stoltheten ved å levere fra seg det produktet som kunden forventer til rett tid motiverer deg og dette smitter over på dine medarbeidere. Sist men ikke minst er du opptatt av at sluttproduktet stemmer overens med bestillingen og de kravene som gjelder, slik at dette kan forvaltes, driftes og vedlikeholdes videre av kunden.

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre ansatte. Dette gjør vi ved å fokusere på verdiene våre, Folkeskikk, Orden, Lagånd, og Kundefokus (FOLK).

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede store prosjekter
 • Administrativ og faglig kvalitetsoppfølging
 • Kvalitetssikre prosesser med hensyn til økonomi, tid og kvalitet
 • Kontrakts- og entrepriseadministrasjon
 • Sikre anvendelse av virksomhetens KS-system
 • Sørge for at SHA /ytre miljø sikres riktig oppfølging i henhold til virksomhetens styringssystem
 • Bidra til å videreutvikle BundeByggs styringssystem og verdiprogram
 • Utøve et tydelig og inspirerende lederskap

Ønsket kompetanse

 • Prosjektledererfaring, fortrinnsvis fra store og eller kompliserte prosjekter
 • Prosessledelse, organisering og teamutvikling
 • Erfaring fra bygningsmessige og tekniske fagområder
 • God forståelse fra plan og økonomi
 • Utdannelse fra universitets/høyskole

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg?

BundeBygg er en regionsledende entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen.

I BundeBygg ønsker vi alltid å kunne yte det lille ekstra overfor kunder og samarbeidspartnere. Vi er en sparringspartner og vi involverer oss, følger opp og løser små og store utfordringer. Vi sikrer en god og trygg prosess gjennom hele byggeprosjektet. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, også skaper de beste resultatene. Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre ansatte.

Søk på stillingen

Send din søknad på e-post til Jan Robert Lunderby på denne adressen: robert.lunderby@bundebygg.no

Benytt gjerne samme e-postadressen for din henvendelse dersom du skulle ha spørsmål om stillingen.

BundeBygg er et av de ledende entreprenørfirmaene i Oslo og omegn. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Vi har lang erfaring og god kultur i bedriften for å jobbe med våre byggherrer i langsiktige kundeforhold. Vi utfører for det meste totalentrepriser, gjerne som samspillskontrakt.

Vi ønsker å tilby våre samarbeidspartnere en god sparringspartner som kan være med tidlig i prosessen og ikke minst være en sterk bidragsyter til en god prosess gjennom byggeprosjektet. Vi har et mål vi jobber etter både internt og eksternt; Mennesker som liker å jobbe samme skaper de beste resultatene.

I BundeBygg legger vi stor vekt på at organisasjonen er kundeorientert og kvalitetsbevisst. Vi er ca 150 ansatte og vi jobber kontinuerlig for å beholde vårt gode arbeidsmiljø.

BundeBygg er et datterselskap i BundeGruppen.