Nye lokaler til Norges største finanskonsern

DnB NOR, Kongensgate 20:

Norges største finanskonsern, DnB NOR, flyttet i 2006 inn i totalrenoverte lokaler i Kongensgate 20 i Oslo sentrum. BundeBygg sto bak utførelsen.

Med 15.500 kvadratmeter fordelt over seks etasjer og en kjeller, var det et spennende og omfattende prosjekt BundeBygg sto overfor da DnB NOR Bank ASA skulle få nye lokaler. Med beliggenhet midt i sentrum av Oslo var det flere hensyn BundeBygg måtte ta for at området rundt ikke skulle påføres unødvendig belastning av de pågående byggeaktivitetene. I 2005 begynte arbeidet med innvendig riving av eksisterende bygg, og halvannet år etter, i juni 2006, ble bygget overlevert til DnB NOR bank, som endelig kunne ta sine nye lokaler i bruk.

Bjørn Berg i DnB Nor Bank er godt fornøyd med måten BundeBygg løste oppdraget på, og trekker særlig frem det gode samarbeidet som ble utvist fra BundeByggs side.

– Både samarbeidet og dialogen med leverandøren fungerte godt, og teamets evne til å løse dette oppdraget var god, sier Berg.

Prosjektets tidsrom
Januar 2005 til januar 2006
Type oppdrag
Totalrehabilitering næringsbygg
Areal
15 500 m2
Entrepriseform
Totalentreprise
Prosjektleder BundeBygg
Bjørn Vesteng
Eierskap
DnB NOR