Nytt liv til stille næringsområde

Bjerke Terrasse Felt B:

Rehabilitering av gammelt næringsbygg åpner for nye arbeidsplasser i nærområdet.

Eksisterende kontor og lager på Bjerke Terrasse, felt B, har tidligere utgjort salgsarealer for skinnproduksjon i Norge. BundeEiendom ønsket med dette prosjektet å gi nytt liv til et næringsområde som krevde utvikling på grunn av fallende aktivitet.

Bygget skal rehabiliteres og arealet settes i stand slik at alt står klart for at nye leietakere kan flytte inn og legge grunnlag for fremtidige arbeidsplasser i området. For å sørge for praktiske løsninger for leietagere med ulike behov, tilpasses dette individuelt etter hvert som arealene leies ut.

Prosjektets tidsrom 2011
Type oppdrag Rehabilitering næringsbygg, kontorer og lager
Areal 20 000 m2
Entrepriseform Samarbeidsentreprise
Prosjektleder BundeEiendom Knut Bunde
Eierskap AS Skinnsenteret (hvor BundeEiendom eier 66%