Årvollveien 23

Byggherre
Størrelse
Kontraktstype
Byggetid
Arkitekt

Lille Borgen AS
16 leiligheter
Totalentreprise
2019-pågår
Bugge & Ravn Arkitekter

Prosjektets nettside: årvollveien23.no