Meierikvartalet

Byggherre
Størrelse
Kontraktstype
Byggetid
Arkitekt

Stor-Oslo Eiendom AS
30000kvm - ca 350 leiligheter 
Samspill-/totalentreprise
2020-pågår
DARK Arkitekter

For Stor-Oslo Eiendom skal vi bygge ca 350 leiligheter midt i Lillestrøm. Prosjektet består av tre boligtårn på 15, 17 og 19 etasjer. Byggherren har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere kvartalet.

Prosjektets nettside:  www.meierikvartalet.no