Munch Brygge

 

Byggherre
Størrelse
Kontraktstype
Byggetid
Arkitekt

Stor-Oslo Eiendom
156 leiligheter
Samspill-/totalentreprise
2017-2019
Lund+Slaatto Arkitekter

Prosjektets 156 leiligheter er fordelt på fire bygg med felles underliggende P-kjeller. Den høye førsteetasjen består av næringslokaler (i all hovedsak serveringsarealer) samt en 2-avdelings barnehage. De 156 leilighetene er fordelt på seks etasjer, med store, påkostede felles takterrasser.

Prosjektet har en unik beliggenhet i umiddelbar nærhet til fjorden og kulturbyggene Operaen, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nye Munch-museet.

Munch Brygge er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter.  og ble i 2019 tildelt Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris.