Norge fra sin beste side – et sikkert og presentabelt hjem for landets Statsminister

Regjeringens representasjonsanlegg og Statsministerboligen:

Å bygge et nytt hjem for Statsministeren, og et representasjonsanlegg for Regjeringen, stilte strenge krav til alle aktørene som var involvert i prosessen. Prosjektet skilte seg fra ordinære bygg og rehabiliteringsprosjekt på grunn av det høye sikkerhetsnivået og de kravene dette medførte. I tillegg var deler av anlegget i drift i byggeperioden, noe som la føringer for arbeidstider.
– Vi rehabiliterte utsiden på de to verneverdige byggene og plukket de ned på innsiden. Deretter bygget vi opp det innvendige på nytt. Statsministerboligen ble også utvidet med et nybygg, forteller Tor Erik Østrem, ansvarlig prosjektleder i BundeBygg.
De tre byggene som til sammen utgjør Regjeringens representasjonsanlegg og Statsministerboligen ble så bundet sammen fysisk.

God dialog og godt miljøarbeid
Prosjektet ble levert som avtalt og i Statsbygg er de meget fornøyde med samarbeidet.
– Vi har hatt en tett og god dialog og et godt samarbeid gjennom hele prosjektet. BundeBygg har gjort en kjempeinnsats for å ferdigstille bygget i tide, forteller Lasse Kwetzinsky, prosjektleder i Statsbygg.

Som en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere er Statsbygg i likhet med BundeBygg opptatt av å ta vare på miljøet.
Kwetzinsky fremhever spesielt arbeidet innen miljøhåndtering som ble gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. Egen miljøplan for prosjektet med mål om lavest mulig utslipp til luft, vann og jord – samt avfallsplan med høy grad av kildesortering er noen av tiltakene som ble gjennomført.

– Vi er godt fornøyd med BundeByggs arbeid og kan trygt anbefale de videre, sier Kwetzinsky.

Prosjektets tidsrom
November 2006 – Oktober 2008
Type oppdrag
Et nybygg og rehabilitering av to verneverdige bygg
Areal 3 200m2
Entrepriseform
Hovedentreprise med fremdriftskoordinering
Prosjektleder BundeBygg
Tor Erik Østrem
Eierskap Statsbygg