Rom for kreative krefter

Kunsthøgskolen i Oslo:

BundeBygg er stolte over å ha bidratt til at Norges fremste institusjon for kunstutdanning nå er samlet under ett tak.

Ved bredden av Akerselva klekkes morgendagens skuespillere, operasangere og ballettdansere ut. Stedet er Kunsthøgskolen i Oslo, entreprenøren bak bygget er BundeBygg. I alt 23 scener, saler og studioer på alt fra 65 til 400 m2 er stablet tett sammen i et komplekst bygningsmessig system. BundeBygg har ivaretatt alle krav til lyd, lyssetting, scenografi, brannsikkerhet og luftkvalitet. Bygget har egne undervisningslokaler og plass til besøk fra et nysgjerrig, kunstinteressert publikum.

Tilfreds
Lasse Jensen fra byggherre Brødrene Jensen AS er svært tilfreds med BundeByggs innsats underveis i byggeprosessen, og opplever samarbeidet mellom byggherre og entreprenør som meget godt. Han skryter særlig av BundeByggs seriøsitet og faglige kunnskap.

– Det har vært en fin dialog og et behagelig samarbeidsklima under hele prosessen. Det har bidratt til at oppdragsgiver har vært trygg på at prosjektet ble utført på en god måte. Samarbeidet med BundeBygg var rett og slett meget tilfredsstillende, sier Jensen.

Prosjektets tidsrom
august 2001 – juli 2010
Type oppdrag
Nybygg/ rehabilitering
Areal
Nybygg: 29 000 m2. Rehab: 17 300 m2.
Entrepriseform
Totalentreprise
Prosjektleder BundeBygg
Lasse Tidemann/ Jan Øyvind Schneider
Eierskap
Brødrene Jensen