Satte ny standard for næringsbygg

Verkseier Furulundsvei 16:

Med utvikling av Verkseier Furulundsvei 16-18 på Alna i Oslo, ønsket BundeEiendom å gi et løft til et område preget av forskjellig næringsaktivitet.

Gjennom prosjektet ville vi også være med på å sette ny standard for utforming av bygg i området. Eksisterende bygg på tomten ble revet før vi gikk i gang med oppføringen av et kombinasjonsbygg på 12.000 kvm. Bygget ligger i en slak skråning, noe som gjør det mulig med varelevering i flere nivåer både på for- og baksiden. Deler av det nye bygget strekker seg over seks etasjer.

I kjelleren er det parkeringsplass for over 100 biler. Resten av bygget består av lager, flere showrooms og kontorer, samt en stor og luftig kantine i byggets øverste etasje. Her er det også bygget en flott terrasse med god utsikt over området. Resultatet er et næringsbygg tilrettelagt for at mennesker skal trives og for optimal produktivitet.

Prosjektets tidsrom 2007-2009
Type oppdrag Nybygg, næringsbygg
Areal 12 000 m2
Entrepriseform Samarbeidsentreprise
Prosjektleder BundeEiendom Knut Bunde
Eierskap SPG VF16 AS (hvor BundeEiendom eier 28,5 %)