Bærekraft og klimanøytralitet

BundeBygg skal utvikle, planlegge, bygge, og rehabilitere boligbygg, næringsbygg, helsebygg og undervisningsbygg på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig, og vi skal bistå våre oppdragsgivere med å finne de mest miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter.

Vi ønsker å fremstå som en ansvarsbevisst aktør i bransjen, som alltid ivaretar lover, forskrifter og våre øvrige samsvarsforpliktelser. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring, og vi skal derfor utfordre oss selv, og våre samarbeidspartnere, til å tenke miljø og bærekraft. 

Vår visjon:
Gjennom kundefokus, nysgjerrighet og  god samarbeidsevne optimaliserer vi produksjonen for en bærekraftig fremtid.