Bærekraft og klimanøytralitet

BundeBygg skal utvikle, planlegge, bygge, og rehabilitere boligbygg, næringsbygg, helsebygg og undervisningsbygg på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig, og vi skal bistå våre oppdragsgivere med å finne de mest miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter.

Vi ønsker å stå frem som en ansvarsbevisst aktør i bransjen med fokus på kontinuerlig forbedring, og vi skal derfor utfordre oss selv, og våre samarbeidspartnere, til å tenke miljø og bærekraft i alt vi gjør.

Vår visjon:
Gjennom kundefokus, nysgjerrighet og  god samarbeidsevne optimaliserer vi produksjonen for en bærekraftig fremtid.