Blant tiltakene vi har gjennomført er innføringen av konseptet "Grønn Byggeplass" på alle BundeByggs byggeplasser. 

Dette tiltaket bidrar til at prosjektene bl.a. reduserer energiforbruk, øker sorteringsgraden på avfall, og blir mer bevisste på hvilke tiltak de kan gjennomføre for å bidra til bedriftens reduserte karbonfotavtrykk.

Grønn Byggeplass bidrar også til at prosjektet er bedre rigget for fossilfri og utslippsfri byggeplass dersom myndigheter eller oppdragsgiver skulle kreve det.