I BundeBygg er ivaretakelse av miljø og klima et viktig fokusområde. Vi opplever et stadig økende søkelys på miljøvennlig bygging og energieffektive bygg fra våre oppdragsgivere. Dette har BundeBygg tatt på alvor å bli sertifisert iht ISO 14001:2015 (Miljøstyringsstandarden). Sistnevnte er et bevis på at BundeByggs styringssystem og prosedyrer for oppfølging av ytre miljø er kvalitetssikret og tredjepartsverifisert. Disse gir føringer for vårt søkelys på miljø og energieffektive bygg, samt for vårt forbedringsarbeid, hvor vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene. Risikoen for feil, avvik og andre uheldige hendelser reduseres, hvilket betyr større effektivitet og lavere kostnader