Organisasjon

Org.plan BB - 14.12.2017 894x445

Navn Stilling Mobil E-post
Ole Kristian Berg Administrerende direktør +47 95 73 80 49 ole.kristian.berg@bundebygg.no
Dag Torp-Hansen Leder økonomi +47 97 16 20 80 dag.torp-hansen@bundebygg.no
Jørund Thue Utviklingssjef +47 97 70 75 93 jorund.thue@bundebygg.no
Bjørn Egil Hauge Produksjonssjef +47 91 62 46 29 bjorn.hauge@bundebygg.no
Mona Osflaten Lederassistent +47 97 05 55 84 mona.osflaten@bundegruppen.no
Tommy Petersson Hovedverneombud +47 98 43 61 21 tommy.petersson@bundebygg.no