Samarbeidsmodellen


Klikk for større versjon!

Vår Samarbeidsmodell gir best mulig prosjekt til lavest mulig kostnad.
BundeBygg skal yte mer enn bare å bygge i henhold til spesifikasjonene. Derfor har vi utviklet BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. Over halvparten av våre prosjekter utføres etter denne modellen. Tilbakemeldingene fra kundene er gode.

Oppskriften på en vellykket byggeprosess
Samarbeidsmodellen er i mange prosjekter oppskriften på en vellykket byggeprosess. Modellen vår er en entrepriseform for byggeprosjekter der vi som entreprenør, sammen med byggherre, ivaretar alle aktiviteter i hele prosjektet – fra idé til ferdigstillelse. Byggherren får én kontraktspartner som tar ansvar for det tekniske, fremdriften og økonomien i prosjektet.