Andre entrepriseformer

Vi tar på oss ulike byggeprosjekter for ulike kunder. Dette krever ulik organisering og forskjellige entrepriseformer. BundeBygg jobber primært i tre entrepriseformer: Samarbeidsmodellen, Totalentreprise og Hovedentreprise. Entrepriseformen definerer hvem som har ansvaret for de ulike delene i et prosjekt.

Samarbeidsmodellen
Samarbeidsmodellen er en entrepriseform for byggeprosjekter hvor BundeBygg, sammen med kunden, ivaretar alle aktiviteter i hele prosjektet – fra idé til ferdigstillelse samt oppfølging i garantitiden. Kunden får da en kontraktspartner med totalansvar for bygging, fremdrift og økonomi. De fleste prosjektene våre er gjennomført i henhold til BundeByggs unike samarbeidsmodell.

Hovedentreprise
Hovedentreprise er en kontraktsform der alle bygningsmessige arbeider er samlet hos én entreprenør. Byggherren vil i tillegg opprette kontrakter med de prosjekterende og de tekniske entreprenører i tillegg til hovedentreprenørens kontrakt.

Totalentreprise
Totalentreprise er en entrepriseform der entreprenøren tar på seg både prosjektering og utførelse. Denne entrepriseformen er særlig brukt i forbindelse med store boligprosjekter. Byggherren er ansvarlig for gjennomføringen av et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid. Detaljprosjektering gjennomføres av entreprenøren.