Kunden i fokus

Erfaring fra både entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling gir de beste løsningene. Sikre, helhetlige prosjekter, og ansatte med svært høy faglig kompetanse, kommer våre kunder til gode.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra både eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Det sikrer deg som kunde bygg av høy standard, levert av en erfaren eiendomsutvikler. Vår brede kompetanse og kunnskap gjør at vi har en helhetlig tilnærming til alle ledd av eiendomsprosjektet.

Løsningene våre blir bare så gode som menneskene bak dem gjør dem til.

Vi har svært god erfaring med å jobbe tett med vårt søsterselskap BundeBygg. Når vi har gjennomført utviklingsfasen og er klare for å iverksette selve byggeprosessen, benytter vi BundeBygg som entreprenør. Dette er en løsning som sikrer en solid gjennomføring av prosjektet med team og mennesker som kjenner hverandre godt.

Er du grunneier, investor eller byggeier, og ønsker å diskutere mulighetspotensialet for dine eiendommer eller prosjekter, ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Kontakt daglig leder i BundeEiendom, Odd-Erik Bunde.