Reklamasjon til BundeEiendom

Vi ivaretar forpliktelsene i reklamasjonstiden på våre prosjekter.

For at vi skal kunne saksbehandle henvendelser på en kvalitativ måte er det viktig at underliggende skjema benyttes. Det er viktig at alle felt i skjemaet fylles ut og nødvendige vedlegg eller bilder sendes med.

Reklamasjon til BundeEiendom