Forretningsmodell

Vår forretningsmodell kjennetegnes ved minimal kapitalbinding og risiko før leiekontrakter signeres. BundeProsjekt oppnår gunstige byggekostnader gjennom effektive innkjøp, tilstedeværelse og profesjonell byggeledelse. For oss og våre samarbeidspartnere er det viktig at prosjektene har lange levetider og mulighet for fleksibel alternativ anvendelse. Det er derfor avgjørende å skaffe gode og langsiktige leiekontrakter og sikre tomteareal ved opsjonsavtaler eller kjøp.

Forretningsmodellen vår ivaretar både leietaker, tomtebesitter og eiendomsutviklers interesser. I hvert prosjekt arbeides det med å finne de ideelle samarbeidspartnerne for alle involverte.

prosjekt - forretningsmodell