Presseklipp

Byggfakta.no  11.10.2017 – M2 Entreprenør er valgt som totalentreprenør

Bygg.no 23.03.2017 – M2 Entreprenør bygger 5 leiligheter på Skøyen

Bygg.no 08.07.2016 – M2 Entreprenør bygger 23 nye Skedsmo-leiligheter

Budstikka 16.05.2016 – Øyperle i Oslofjorden pusset opp til fordums prakt

Det Norske Bransjemagasinet 28.04.2016 – Den ærlige og redelige entreprenøren

Bygg.no 04.08.2015 – M2 Entreprenør bygger “Soltoppen Panorama” på Grefsen

Bygg.no 16.07.2014 – Prosjekt Kjeholmen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Bygg.no 10.09.2014 – Om M2 Entreprenør