Samarbeidsmodellen

Vår Samarbeidsmodell gir best mulig prosjekt til lavest mulig kostnad. M2 Entreprenør skal yte mer enn bare å bygge i henhold til spesifikasjonene. Derfor foretrekker vi samarbeidsmodellen, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen.

Oppskriften på en vellykket byggeprosess. Samarbeidsmodellen er i mange prosjekter oppskriften på en vellykket byggeprosess. Modellen vår er en entrepriseform for byggeprosjekter der vi som entreprenør, sammen med byggherre, ivaretar alle aktiviteter i hele prosjektet – fra idé til ferdigstillelse. Byggherren får én kontraktspartner som tar ansvar for det tekniske, fremdriften og økonomien i prosjektet.

 Klikk for større versjon!